หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจคืออะไร?

      หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นทั่วไปในระดับหนึ่ง และต้องการจะมุ่งเน้นในการใช้ภาษาญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับงานของผู้เรียน เหมาะกับผู้เรียนที่มีทักษะภาษาในระดับพื้นฐานหรือระดับกลางขึ้นไป
      โดยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจนี้จะพัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งจะเน้นที่เนื้อหาและคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจเป็นหลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการสื่อสารของผู้เรียนให้ถูกต้องเหมาะสมในบริบทของการทำงาน
      นอกจากนี้ ทางภาษรยังมุ่งเน้นในการให้ความรู้ผู้เรียนเกี่ยวกับหลักสำคัญทางธุรกิจด้านต่าง ๆ หรือแนวทางการทำงานในองค์กรของญี่ปุ่น อีกทั้งเรายังมีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนา หรือฝึกสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ

ติดตามได้ทาง