8 เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่ ภาษร

โรงเรียนสอนภาษาภาษร” ตอบโจทย์การเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างครอบคลุม

หากคุณจะเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งท่ามกลางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากในกรุงเทพฯ อะไรเป็นสาเหตุที่จะทำให้คุณตัดสินใจเลือกเรียน ณ โรงเรียนนั้น ๆ
นี่คือ 8 เหตุผลหลักที่เป็นจุดเด่นของเรา “โรงเรียนภาษาภาษร” ที่จะตอบโจทย์การเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างครอบคลุม

1. ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา

ครูผู้สอนชาวญี่ปุ่นที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้และผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ รวมทั้งยังได้รับการอบรมพิเศษเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเป็นมืออาชีพ ทุกคนล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีความตั้งใจในการเป็นผู้สอนที่ดี ดังนั้นครูขอเราจึงมีความมุ่งมั่นในการสอน และพยายามให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ผ่านการพูดคุย โต้ตอบ สื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดการเรียนการสอน ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน

2. ความใส่ใจที่ทั่วถึง

สำหรับหลักสูตรการเรียนแบบกลุ่ม ทางโรงเรียนมุ่งเน้นถึงความใส่ใจนักเรียนอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดการเรียนแบบกลุ่มที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 4-6 คนต่อกลุ่ม เพื่อความเหมาะสมในการให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก และฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้และเข้าใจศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง จึงสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. บทเรียนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียนเท่านั้น

นอกจากหลักสูตรและหนังสือเรียนที่ได้มาตรฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ทันสมัย และทันยุคทันเหตุการณ์ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้นำเทคนิคเฉพาะมาใช้ในการสอน โดยเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ที่จะจับจังหวะของภาษา เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

4. กิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากบทเรียนในห้องเรียน ทางโรงเรียนยังได้จัดสถานที่ส่วนกลางให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน อาทิ หนังสือ นิตยสาร หรือการ์ตูนที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวญี่ปุ่น กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น หรือกิจกรรมฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น เป็นต้น

5. หลักสูตรการเรียนที่หลากหลายเหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนทุกระดับและทุกวัย

เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลือกเรียน โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและเป้าหมายในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรการเรียนหลากหลายตั้งแต่ระดับต้น – ระดับสูง หลักสูตรที่เน้นทักษะการพูดหรือสนทนา หลักสูตรติวสอบวัดระดับ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการทดสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นเพื่อจัดชั้นเรียน ทำให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้

6. การเรียนการสอนที่ได้ผลจริง

หลักสูตรของภาษรเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง คุณครูจะคอยสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในด้านต่างๆ ของผู้เรียน อีกทั้งเพื่อปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกเบื่อ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

7. เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด

ภาษรเปิดให้บริการ และมีหลักสูตรการเรียนทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 21.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) จึงมีช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนเวลาเริ่มงาน ช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงาน หรือเสาร์-อาทิตย์

8. สถานที่ตั้งสะดวกสบายในการเดินทาง

สถานที่ตั้งของโรงเรียนนั้นสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมาก เพราะตั้งอยู่ภายในอาคาร Zen Tower ซึ่งอยู่ใกล้บีทีเอสถึง 2 สถานีทั้งสถานีสยาม และสถานีชิดลม โดยใช้เวลาเดินจากสถานีเพียง 10 - 15 นาที

นอกจากเหตุผล 8 ข้อในข้างต้น บรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนยังเหมาะแก่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาอีกด้วย เพราะนอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนยังเปิดสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน