คอร์สเรียนตัวต่อตัว นอกสถานที่

Private Course Out-Service

หลักสูตรนี้ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนแบบตัวต่อตัว ต้องการเรียนเนื้อหาที่นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเร่งรัด ไม่สะดวกเรียนในเวลาหลักสูตรปกติ และไม่สะดวกเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน โดยทางโรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรและจัดตารางเรียนให้เหมาะตามความต้องการของผู้เรียนได้

ข้อดีสำหรับการเรียนแบบเรียนส่วนตัว

1. นักเรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ตามความสะดวกและเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เพราะสามารถปรับรูปแบบการเรียนได้ตามพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน
3. นักเรียนสามารถซักถามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนเวลาของนักเรียนคนอื่น ๆ
4. ครูผู้สอนสามารถทดสอบหรือสังเกตนักเรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนได้อย่างทันท่วงที เช่น นักเรียนขาดสมาธิ นักเรียนตามไม่ทัน เป็นต้น
5. นักเรียนสามารถเลือกทักษะการเรียนได้อย่างอิสระว่าจะเน้นทักษะใดเป็นพิเศษ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)

หมายเหตุ !!

  • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเดินทางของครูผู้สอน โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนครั้งในการเดินทาง
  • ผู้เรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตารางเรียนได้ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน หรือลาหยุด สามารถแจ้งเพื่อหยุด หรือเลื่อนได้ตามเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนระบุไว้
  • หากต้องการทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้ (มีค่าใช้จ่าย)
  • หลังจากชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเล่าเรียน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดตามได้ทาง