หลักสูตร พิเศษ​

      หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง ยกตัวอย่างเช่น คอร์สภาษาญี่ปุ่นเพื่อเอาตัวรอดในประเทศญี่ปุ่น คอร์สภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (เรียนด้วยอักษรโรมันจิ) หรือคอร์สภาษาและวัฒนธรรม เป็นต้น 

      ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางโรงเรียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Zen Tower @Central World ชั้น 15 โรงเรียนภาษาภาษร หรือโทร 02-256-9901 , 02-252-9005