คอร์สเรียน ตัวต่อตัว

Private Course

        หลักสูตรนี้ที่เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความประสงค์จะเรียนแบบตัวต่อตัว ต้องการเรียนเนื้อหาที่นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไป ต้องการพัฒนาภาษาญี่ปุ่นอย่างเร่งรัด ไม่สะดวกเรียนในเวลาหลักสูตรปกติ หรือต้องการเรียนนอกสถานที่ โดยทางโรงเรียนสามารถจัดหลักสูตรและจัดตารางเรียนให้เหมาะตามความต้องการของผู้เรียนได้

ข้อดีสำหรับคอร์สเรียนตัวต่อตัว

1. นักเรียนสามารถได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เพราะสามารถปรับรูปแบบการเรียนได้ตามพื้นฐานและศักยภาพของนักเรียน ต่างจากคอร์สเรียนแบบกลุ่มเฉพาะ ที่ครูผู้สอนจะประเมินภาพรวมจากผู้เรียนทั้งหมด
2. นักเรียนสามารถซักถามได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลว่าจะรบกวนเวลาของนักเรียนคนอื่น ๆ
3. ครูผู้สอนสามารถทดสอบหรือสังเกตนักเรียนได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนได้อย่างทันท่วงที เช่น นักเรียนขาดสมาธิ นักเรียนตามไม่ทัน เป็นต้น
4. นักเรียนสามารถเลือกทักษะการเรียนได้อย่างอิสระว่าจะเน้นทักษะใดเป็นพิเศษ (การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน)
5. นักเรียนสามารถเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเรียนได้

หมายเหตุ !!

  • ผู้เรียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและตารางเรียนได้ หลังจากเริ่มเรียนไปแล้ว หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องหยุดเรียน หรือลาหยุด สามารถแจ้งเพื่อหยุด หรือเลื่อนได้ตามเงื่อนไขที่ทางโรงเรียนระบุไว้
  • หากต้องการทดสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนได้ (มีค่าใช้จ่าย)
  • สามารถกำหนดสถานที่เรียน ภายในโรงเรียน หรือนอกสถานที่ (ที่เหมาะสม) ได้ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าเดินทางของผู้สอน โดยคำนวณตามระยะทางและจำนวนครั้งที่ครูไปสอน (เช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คอร์สเรียน Private Course Out-service)
  • หลังจากชำระค่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเล่าเรียน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ติดตามได้ทาง