ขั้นตอนการสมัครเรียน

หากคุณสนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร โรงเรียนภาษา “ภาษร” เข้าใจคุณ และยินดีให้คำปรึกษาฟรี ด้วยขั้นตอนการสมัครง่าย ๆ
เพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

เริ่มจาก ขั้นตอนที่ 1: ติดต่อเรา

เพียงแค่คุณติดต่อเพื่อแจ้งวัน-เวลาเรียนที่สะดวกเข้ามาทดลองเรียนผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือกรอกรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวัน-เวลานัดหมายอีกครั้ง

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

ขั้นตอนที่ 2: ปรึกษาและแนะนำแผนการเรียน

หลังจากยืนยันวัน-เวลาเพื่อเข้ามารับคำปรึกษากับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการเรียนของคุณให้เหมาะสมกับเป้าหมายที่คุณต้องการ โดยอาจารย์ผู้สอนจะประเมินระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของคุณ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรเน้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้คุณเริ่มต้นการเรียนได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 3: มาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเลย!

หลังจากให้คำปรึกษา ตกลงเรื่องแผนการเรียน และสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเลย! โดยระหว่างการเรียนทางโรงเรียนจะมีการประเมินผล รวมทั้งวัดระดับความพึงพอใจของผู้เรียนเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนนั้นเพลิดเพลินกับการเรียน และสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ติดตามได้ทาง