กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น

นอกจากบทเรียนในห้องเรียน ทางโรงเรียนยังได้จัดสถานที่ส่วนกลางให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน อาทิ หนังสือ นิตยสาร หรือการ์ตูนที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวญี่ปุ่น กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น หรือกิจกรรมฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น เป็นต้น โดยผู้เรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมได้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ทั้งป้ายประกาศกิจกรรม เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ค เป็นต้น

กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยน

              อีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนภาษาภาษรทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อเป็นการฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นนอกห้องเรียนอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวความคิดในการดำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น วัฒนธรรมการใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ที่นักเรียนจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

กิจกรรมพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (โอริกามิ)

             ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่น (โอริกามิ) เป็นศิลปะที่ใช้กระดาษพับขึ้นมาเป็นรูปร่างต่าง ๆ โดยเป็นศิลปะดั้งเดิมในประเทศญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน โดยเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ซึ่งในปัจจุบันนี้ ศิลปะการพับกระดาษแบบญี่ปุ่นได้พัฒนาขึ้นมากลายเป็นงานศิลปะสมัยใหม่ ที่มีรูปแบบเกิดขึ้นมากมาย งานศิลปะที่

จัดเป็นโอริกามินั้นจะต้องเป็นการนำเอากระดาษมาพับหรือดัดงอให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยการใช้เทคนิคคล้ายกับการปั้นและการจัดแต่งชิ้นงาน และจะต้องไม่มีการตัดกระดาษหรือใช้กาวยึดติดใด ๆ

            การพับนกกระเรียนกระดาษถือเป็นโอริกามิที่คนญี่ปุ่นนิยมพับมากที่สุด เพราะเชื่อว่านกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ทำให้หน้าที่การงานราบรื่น ไม่มีอุปสรรค สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวอีกด้วย

            นักเรียนจะได้เรียนรู้การพับกระดาษในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน รวมทั้งยังสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปต่อยอดได้อีกด้วย เช่น การพับกระดาษเป็นของขวัญให้คนรอบข้างในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นต้น

กิจกรรมเรียนทำอาหารญี่ปุ่น

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นจึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเปลี่ยนฤดู ทำให้แต่ละท้องถิ่นได้พัฒนาอาหารอร่อยขึ้นมากมาย ซึ่งอาหารท้องถิ่นเหล่านี้และอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างซูชิ และเท็มปุระ ได้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น

          โรงเรียนภาษาภาษรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการทำอาหารญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน อย่างเมนูข้าวปั้น หรือซูชิ เป็นต้น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของญี่ปุ่นผ่านการเรียนทำอาหาร

ในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นมีสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน ญี่ปุ่นจึงได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเปลี่ยนฤดู ทำให้แต่ละท้องถิ่นได้พัฒนาอาหารอร่อยขึ้นมากมาย ซึ่งอาหารท้องถิ่นเหล่านี้และอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมอย่างซูชิ และเท็มปุระ ได้ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของญี่ปุ่น

          โรงเรียนภาษาภาษรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นในการทำอาหารญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน อย่างเมนูข้าวปั้น หรือซูชิ เป็นต้น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารของญี่ปุ่นผ่านการเรียนทำอาหาร

กิจกรรมการแต่งชุดยูกาตะ

           ยูกาตะถือเป็นชุดกิโมโนสำหรับฤดูร้อน ประวัติของชุดยูกาตะนั้น เริ่มมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีที่แล้ว โดยเริ่มต้นจากพวกราชสำนักชั้นสูง จากนั้นจึงแพร่หลายไปยังกลุ่มนักรบ และในเวลาต่อมา เมื่อการอาบน้ำในที่สาธารณะของชาวญี่ปุ่นเป็นที่นิยมกันมากขึ้น การแต่งกายด้วยชุดแบบนี้จึงแพร่หลายในกลุ่มคนธรรมดาทั่วไปด้วย

ในปัจจุบัน ชุดยูกาตะได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยมักจะสวมใส่กันในหลายๆ โอกาส เช่น งานเทศกาลดอกไม้ไฟ เทศกาลรำวง หรือใส่อยู่กับบ้านในช่วงกลางคืนของฤดูร้อน เป็นต้น

            กิจกรรมการแต่งชุดยูกาตะ จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนการสวมใส่ชุดยูกาตะได้อย่างถูกต้องตามแบบญี่ปุ่น ทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสได้แต่งกายด้วยชุดยูกาตะเมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *