การฝึกฝนทักษะภาษาญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นการพูด การฟัง การอ่าน หรือการเขียน เพื่อให้มีการพัฒนา

สิ่งสำคัญที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้ว คือจะต้องมีความมุ่งมั่น และตั้งใจเรียน ฝึกฝนเป็นประจำ แล้วสำหรับทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่นล่ะ นอกจากผู้เรียนจะต้องกล้าพูดแล้ว ภาษรขอแนะนำเทคนิคเพิ่มเติมเหล่านี้ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปลองปฏิบัติกันได้ เพื่อให้พูดญี่ปุ่นได้ทันใจยิ่งขึ้น!

ท่องจำคำศัพท์

การฝึกสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นก็เหมือนกับการฝึกสื่อสารด้วยภาษาอื่นๆ หากเราสามารถสื่อสารคำศัพท์ และคำช่วยหรือคำกริยาเบื้องต้นได้ถูกต้อง ถึงแม้จะไม่ถูกหลักไวยากรณ์ ผู้ฟังก็สามารถเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแล้ว เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มเรียน การจดจำคำศัพท์ให้ได้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ฟังให้บ่อย

การฟังเป็นกุญแจสำคัญในการพูดและออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้เรียนจะต้องฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นให้เยอะ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง ฟังข่าวสาร ฟังบทสนทนาจากภาพยนตร์ เพื่อให้เข้าใจวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังเป็นการฝึกการจับใจความ รวมทั้งทดสอบความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ หรือไวยากรณ์ของเราไปในตัวอีกด้วย

พูดให้ชิน

เทคนิคนี้ถือเป็นเทคนิคสำคัญสำหรับผู้ที่เรียนภาษาทุกคนเลยก็ว่าได้ Shadowing ถือเป็นเทคนิคการฝึกพูดอย่างหนึ่งโดยมีวิธีง่ายๆ ก็คือเปล่งเสียงพูดตามหลังเสียงที่ได้ยินให้เหมือนมากที่สุด เปรียบเหมือนกับ “เงา” นั่นเอง
หลังจากทำความเข้าใจเนื้อหาเบื้องต้นแล้ว ก็เริ่มต้นฟังเนื้อหาดังกล่าว แล้วพูดออกเสียงตามทันที โดยมองเนื้อหาดังกล่าวในหน้ากระดาษตามไปด้วย หลังจากฝึกตามจนคล่องแล้ว ก็ฝึกฟังและพูดตามทันทีโดยไม่ต้องมีเนื้อหาให้ดู

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *