"โรงเรียนภาษาภาษร"
ตอบโจทย์การเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างครอบคลุม

IMG-303

หากคุณจะเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งท่ามกลางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากในกรุงเทพฯ อะไรเป็นเหตุผลที่จะทำให้คุณตัดสินใจเลือกเรียนโรงเรียนนั้น ๆ
นี่คือ 8 เหตุผลหลักที่เป็นจุดเด่นของเรา “โรงเรียนภาษาภาษร” ที่จะตอบโจทย์การเรียนภาษาญี่ปุ่นของคุณได้อย่างครอบคลุม

1. เรียนภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษา

ครูผู้สอนเป็นชาวญี่ปุ่นสามารถสื่อสารภาษาไทยได้และผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาญี่ปุ่นมาโดยเฉพาะ รวมทั้งยังได้รับการอบรมพิเศษ จึงมีความเป็นมืออาชีพ ทุกคนล้วนแต่เป็นบุคลากรที่มีความตั้งใจในการเป็นผู้สอนที่ดี ดังนั้นครูของเราจึงมีความมุ่งมั่นในการสอน และพยายามให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเต็มที่ ผ่านการพูดคุย โต้ตอบ สื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นตลอดการเรียนการสอน ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน

2. ความใส่ใจที่ทั่วถึง

สำหรับหลักสูตรการเรียนแบบกลุ่มเฉพาะ ทางโรงเรียนมุ่งเน้นถึงความใส่ใจนักเรียนอย่างทั่วถึง จึงมีการจัดการเรียนแบบกลุ่มที่มีจำนวนนักเรียนเพียง 4-8 คนต่อกลุ่ม เพื่อความเหมาะสมในการให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก และฝึกฝนการใช้ภาษาญี่ปุ่นทั้ง 4 ทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนเห็นถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างทั่วถึง และยังสามารถให้คำปรึกษาแก่นักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

3. บทเรียนที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือเรียน

นอกจากหลักสูตรและหนังสือเรียนที่ได้มาตรฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาที่ทันสมัย และทันยุคทันเหตุการณ์ อีกทั้งทางโรงเรียนยังได้นำเทคนิคเฉพาะมาใช้ในการสอน โดยเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

4. กิจกรรมพิเศษนอกห้องเรียน

นอกจากบทเรียนในห้องเรียน ทางโรงเรียนยังได้จัดพื้นที่ส่วนกลางให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลาด้วย เช่น มุมอ่านหนังสือ นิตยสาร หรือการ์ตูนที่เป็นภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น อีกทั้งทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ เป็นประจำ เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมพูดคุยกับชาวญี่ปุ่น กิจกรรมทำอาหารญี่ปุ่น หรือกิจกรรมฝึกเขียนพู่กันญี่ปุ่น เป็นต้น

5. หลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย

เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการเลือกเรียน โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและเป้าหมายในการใช้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนแต่ละคน หลักสูตรการเรียนมีหลากหลายตั้งแต่ระดับต้น – ระดับสูง หลักสูตรที่เน้นทักษะการพูดหรือสนทนา หลักสูตรติวสอบวัดระดับ ฯลฯ อีกทั้งยังมีการทดสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่นก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับของตนเองได้

6. การเรียนที่ได้ผลจริง

หลักสูตรของภาษรเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลจริง คุณครูจะคอยสังเกตพัฒนาการของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน อีกทั้งเพื่อปรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถสนุกไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นได้ตลอดเวลา ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เปิดให้บริการทุกวัน

ภาษรเปิดให้บริการทุกวัน และมีหลักสูตรการเรียนทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 – 21:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) จึงมีช่วงเวลาที่ยืดหยุ่น นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าก่อนเวลาเริ่มงาน ช่วงเย็นหลังเวลาเลิกงาน หรือเสาร์-อาทิตย์

8. สะดวกต่อการเดินทาง

สถานที่ตั้งของโรงเรียนสะดวกต่อการเดินทาง เพราะตั้งอยู่ภายในอาคาร Central Tower ซึ่งอยู่ใกล้ BTS สถานีสยามและสถานีชิดลม โดยใช้เวลาเดินจากสถานีเพียง 10 – 15 นาที

        นอกจากเหตุผล 8 ข้อในข้างต้น บรรยากาศโดยรวมของโรงเรียนยังเหมาะแก่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาอีกด้วย เพราะนอกจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงเรียนยังเปิดสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ และภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *