ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องปิดกิจการชั่วคราวตามคำสั่งของรัฐบาล แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อลดลง จึงได้มีการเลื่อนเวลาเปิดทำการจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563

โรงเรียนภาษาภาษรมีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ดังนี้

– มีการติดตั้งแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

– โรงเรียนจะวัดอุณหภูมิของบุคลากรในโรงเรียนทุกคนก่อนเริ่มทำงาน

– พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากใสป้องกันใบหน้า (Face Shield)

– มีการฆ่าเชื้อโต๊ะ เก้าอี้ ที่จับประตู และจุดต่าง ๆ ที่สัมผัสร่วมกัน

– ภายในโรงเรียนมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่มีตัวกรอง HEPA ซึ่งจะเปิดทำงานในระหว่างวัน เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยการดักจับฝุ่นละอองและกรองเชื้อโรคจากอากาศ

– ห้องเรียนทุกห้องมีการติดตั้งแผ่นพลาสติกใสกั้นระหว่างที่นั่ง

โรงเรียนภาษาภาษรขอความร่วมมือจากผู้ที่ติดต่อโรงเรียน รวมถึงนักเรียนทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

– กรุณาทำความสะอาดมือทุกครั้งด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่วางไว้ในจุดทางเข้า

– กรุณาตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง

– กรุณาสวมหน้ากากอนามัยป้องกันขณะอยู่ในโรงเรียน

– หากมีไข้ เป็นหวัด หรือรู้สึกไม่สบาย โรงเรียนจะไม่อนุญาตให้เข้าชั้นเรียนได้

– กรุณารักษาระยะห่างขณะอยู่ที่มุมพักผ่อนหรือพื้นที่บริเวณตู้กดน้ำดื่ม

– หากเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ต้องเข้าสู่การกักตัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเดินทางมาโรงเรียน

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *